The Repository of VTEI
id: 28520
Title: Логіка = Logic
Authors: Замкова Н.Л., Гулівата І.О.
Keywords: логіка, загальні навчальні компетентності, ТЗНК, соціальне забезпечення
Date of publication: 2023-03-06 12:12:27
Last changes: 2023-03-06 12:12:27
Year of publication: 2022
Summary: Мета вивчення дисципліни – засвоєння форм думки і законів правильного мислення. Знання форм і процедур розумової діяльності, загальних закономірностей процесів раціонального пізнання дозволяє використовувати основний «інструментарій» абстрактного мислення в теоретико-пізнавальній діяльності, а усвідомлення механізмів формування наукових знань та їх критичного аналізу сприяє підвищенню ефективності засвоєння результатів наукових досліджень та застосуванню знань в професійній діяльності у стандартних та нестандартних ситуаціях, точно і грамотно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28520
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. 14 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28520.pdf Size : 251888 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge