The Repository of VTEI
id: 28529
Title: Фінансове забезпечення закладів вищої освіти як інструмент соціально-економічного розвитку країни = Financial support of institutions of higher education as a tool of socio-economic development of the country
Authors: Чернега В.В.
Keywords: вища освіта, фінансове забезпечення, видатки державного бюджету, державна фінансова політика, суспільний розвиток
Date of publication: 2023-04-06 11:03:45
Last changes: 2023-04-06 11:03:45
Year of publication: 2023
Summary: Фінансове забезпечення закладів вищої освіти є важливою передумовою соціального та економічного розвитку суспільства. Україна має розгалужену та потужну систему закладів вищої освіти, тому питання фінансового забезпечення закладів вищої освіти є особливо актуальним. Вища освіта як складова соціальної функції держави забезпечує ринок праці кваліфікованими спеціалістами, які працюють на розбудову економіки держави. Тож, необхідність забезпечення вищої освіти фінансовими ресурсами для організації освітнього процесу не викликає сумнівів. В умовах глобалізації вища освіта виходить за рамки держави, а отже стає одним з міжнародних інструментів суспільного розвитку. Система фінансового забезпечення вищої освіти повинна реагувати на виклики сучасності, постійно оновлюватись та удосконалюватись. У статті обґрунтовано підвищення ролі фінансового забезпечення вищої освіти як одного з найважливіших інструментів суспільного розвитку держави. Здійснено аналіз впливу вищої освіти на економічне зростання країни та сприянню суспільному розвитку. Окреслено ефективні напрями використання фінансових ресурсів закладів вищої освіти як інструменту соціально-економічного розвитку країни. У статті визначено проблеми та напрями удосконалення існуючої системи вищої освіти з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28529
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Економіка та суспільство. 2023. Вип. 47. 8 с.
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28529.pdf Size : 253030 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge