The Repository of VTEI
id: 28532
Title: Вплив інформаційних технологій на формування професійних компетентностей економістів
Authors: Гусак Л.П.
Keywords: інформаційні технології, математичні дисципліни, професійна компетентність
Date of publication: 2023-05-01 10:05:51
Last changes: 2023-05-01 10:05:51
Year of publication: 2023
Summary: Стрімкий розвиток ІКТ, ускладнення технічних та програмних засобів, лавиноподібне наростання потоків інформації істотно впливають на професійну діяльність економістів. Тому життєво важливим фактором стає сформувати у студентів – майбутніх бакалаврів економіки професійно-комп’ютерну компетентність.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28532
Publication type: Тези доповіді
Publication: Інновації в освіті: проблеми, тенденції та перспективи розвитку: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 21 квіт. 2023 р. Запоріжжя –Чернівці. 2023. С. 128-132
In the collections: Публікації/ Всеукраїнські конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28532.pdf Size : 664149 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge