The Repository of VTEI
id: 28543
Title: Міжмовне комунікативно-прагматичне профілювання стратегії презентації посади в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre “job advertisement”
Authors: Іваницька Н., Терещенко Л.
Keywords: дискурс працевлаштування, жанр «оголошення про вакансію», комунікативно-прагматична стратегія, комунікативна тактика, презентація посади, українська лінгвокультура, британська лінгвокультура, зіставне дослідження
Date of publication: 2023-05-18 14:50:40
Last changes: 2023-05-18 14:50:40
Year of publication: 2023
Summary: Стаття продовжує пошуки спільного і відмінного в комунікативно-прагматичній репрезентації жанру «оголошення про вакансію» в писемному модусі дискурсу працевлаштування в британській та українській лінгвокультурах. Доцільність та актуальність такого дослідження зумовлена стрімкими змінами на ринку праці, що призводять до зміни комунікативних ролей його ключових учасників – роботодавців та працівників. Комунікація між ними, особливо на початковому етапі пошуку роботи відбувається через сучасні засоби мережевого зв’язку, що зумовлює пошук найбільш ефективних стратегій і тактик для побудови віртуального діалогу та досягнення комунікативної мети. Результати дослідження дали змогу побудувати міжмовний комунікативно-прагматичний профіль стратегії презентації посади, яку використовують в мережевих оголошеннях про вакансії.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28543
Publication type: Збірник наукових праць
Publication: Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2023. Вип. 61, Т. 1. С. 182-188
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28543.pdf Size : 1267692 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge