The Repository of VTEI
id: 28547
Title: Сучасний університетський новинний дискурс в українській та британській лінгвокультурах = Contemporary University News Discourse in Ukrainian and British Language Cultures
Authors: Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л.
Keywords: новинний дискурс, університетський дискурс, мережева комунікація, тематична структура, українська лінгвокультура, британська лінгвокультура, новинний профіль, зіставне дослідження
Date of publication: 2023-05-29 10:23:11
Last changes: 2023-05-29 10:23:11
Year of publication: 2023
Summary: У статті подано сучасну кваліфікацію університетського новинного дискурсу з позицій сучасної мережевої комунікації. Доведено, що університетські новинні тексти репрезентують стислі вербалізовані фрагменти знань, співвідносні з академічним життям. Вони віддзеркалюють національну та корпоративну культуру, забезпечуючи комунікацію між різними учасниками освітнього процесу. Визначено типологічні ознаки університетського новинного дискурсу: цільова настанова (повідомлення про події в університеті), канал передачі інформації (університетські новини розміщені на сайті університету) та прагматичне прагнення створити образ «ідеального закладу вищої освіти (ЗВО)». Вказано на тяжіння сучасного університетського новинного дискурсу, опосередкованого мережевими системами, до мультимодальності. Проаналізовано тематичну структуру дискурсу як організовану сукупність найбільш загальних академічних тем (наука, освіта, міжнародна діяльність, дозвілля та ін.). Встановлено «новинний профіль» залучених до аналізу українських (ВТЕІ ДТЕУ, КНЕУ) та британських (Лафборо та Кіла) вишів. Отримані дані дали змогу висновкувати про те, що українські ЗВО мають як схожі, так і відмінні тенденції до тематичного представлення новин. КНЕУ значну увагу приділяє міжнародній діяльності, загальним подіям в університеті, проводить наукові дослідження, має певні досягнення, але не турбується про дозвілля студентів. ВТЕІ ДТЕУ в новинах найбільше висвітлює наукову та навчальну діяльність, достатньо спиняючись і на дозвіллі студентів. Британські університети (Лафборо та Кіла) постають дослідницькими центрами, приділяючи незначну увагу дозвіллю, безпосередньо навчальним питанням та міжнародній діяльності. Перспектива дослідження спрямована на зіставний аналіз заголовків новинних текстів як сильних позицій новинного дискурсу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28547
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 2023. № 19. С. 42-47
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28547.pdf Size : 749597 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge