The Repository of VTEI
id: 28863
Title: Теоретико-методологічні аспекти управління бізнес-процесами на підприємствах індустрії гостинності
Authors: Мазуркевич І.О.
Keywords: управління, процесний підхід, бізнес-процес, індустрія гостинності
Date of publication: 2023-07-11 14:42:14
Last changes: 2023-07-11 14:42:14
Year of publication: 2022
Summary: Стаття аналізує концепції бізнес-регулювання в сфері індустрії гостинності. Окреслено механізми, що піддягають застосуванню в умовах "туристичної глобалізації". Досліджено понятійно-категоріальний апарат управління бізнес-процесами на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу та туризму - дефініційовано терміни "готельний бізнес", "туристична діяльність", "стратегія готельно-ресторанного розвитку". Здійснено аналіз економічних механізмів управління розвитком сфери індустрії гостинності. Термінологізовано поняття "економіка туристичного бізнесу" та "економіко-фінансове регулювання туристичного бізнесу". Виокремлено специфіку синтезу, аналізу та моделювання як складових частин туристичної бізнес-стратегії.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28863
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Наукові інновації та передові технології. 2022. № 11(13). С. 183-192
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28863.pdf Size : 239239 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge