The Repository of VTEI
id: 28881
Title: Виробнича практика = Practical training
Authors: Рябенька М., Мазуркевич І.
Keywords: виробнича практика
Date of publication: 2023-07-11 17:11:34
Last changes: 2023-07-11 17:11:34
Year of publication: 2022
Summary: Виробнича практика є складовою частиною завершення підготовки висококваліфікованих фахівців у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ і базується на спеціальних теоретичних дисциплінах. Крім того, практика сприяє скороченню терміну адаптації молодого спеціаліста після закінчення інституту до сучасних умов діяльності закладів готельного та ресторанного бізнесу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28881
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. 15 с.
In the collections: Робочі програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28881.pdf Size : 592244 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge