The Repository of VTEI
id: 28942
Title: Економічна політика євроінтеграції україни: аспекти малого бізнесу
Authors: Кравчик Ю.В., Осіпова Л.В.
Keywords: євроінтеграція, економічна політика, малий бізнес, європейський ринок, зовнішньоекономічна діяльність, суб’єкт малого підприємництва
Date of publication: 2023-07-14 13:27:28
Last changes: 2023-07-14 13:27:28
Year of publication: 2021
Summary: У статті виділено важливість розвитку євроінтеграційних відносин України, що вимагає розроблення та реалізації відповідної державної економічної політики. Обґрунтовано необхідність такого напряму забезпечення поступу національної економіки з позиції посилення глобалізаційних викликів та їх негативного впливу. Виділено важливість залучення сектору малого бізнесу та посилення його участі на усіх етапах реалізації економічної політики євроінтеграції України. Надано характеристики можливостей малого бізнесу, які дозволяють дієво забезпечити євроінтеграцію країни та загалом розширити її систему міжнародних економічних відносин. Узагальнюючи наукові припущення щодо переваг малого бізнесу в міру реалізації євроінтеграційної економічної політики, виділено напрями (економічний, соціальний, суспільно-політичний) за якими проявляє дієвість сектору. Ідентифіковано характеристики економіки України, що слугують передумовами та визначають очікувані результати участі малого бізнесу в реалізації економічної політики євроінтеграції. Зроблено висновок, що в Україні малий бізнес володіє значним потенціалом для успішної реалізації економічної політики євроінтеграції, але, при цьому, він є недооцінений та недостатньо використовується в євроінтеграційних процесах.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28942
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Modeling the development of the economic systems. 2022. № 1. P. 8-14
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28942.pdf Size : 4343525 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge