The Repository of VTEI
id: 28972
Title: Маркетинговий менеджмент = Marketing management
Authors: Довгань Ю.В.
Keywords: маркетинговий менеджмент
Date of publication: 2023-08-28 13:50:08
Last changes: 2023-08-28 13:50:08
Year of publication: 2023
Summary: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» розроблені відповідно до робочої програми дисципліни і призначені для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг».
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28972
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 32 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28972.pdf Size : 350852 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge