The Repository of VTEI
id: 28974
Title: Інноваційні технології ресторанної продукції = Innovative technologies of restaurant products
Authors: Семко Т.В., Іваніщева О.А.
Keywords: ресторанна продукція, інновації, самостійна робота, індивідуальні завдання, питання, самоконтроль, критерії
Date of publication: 2023-08-28 13:56:37
Last changes: 2023-08-28 13:56:37
Year of publication: 2023
Summary: Самостійна робота з дисципліни «Інноваційні технології ресторанної продукції» є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у позааудиторний час і реалізується як вид навчальної роботи, що здійснюється здобувачем вищої освіти не в аудиторії і без присутності викладача. Самостійній роботі передують лекції, на яких розглядаються базові та проблемні положення навчальної дисципліни. Кожна з тем, що представлена до вивчення, має уніфіковану структуру викладання матеріалу. Спочатку наводиться назва теми, головні питання відповідно до програми навчальної дисципліни, на які необхідно звернути увагу при вивченні матеріалу. Наприкінці теми наведений перелік рекомендованої літератури (основної та додаткової).
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28974
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 27 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28974.pdf Size : 444792 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge