The Repository of VTEI
id: 28987
Title: Забезпечення населення житловими субсидіями та дослідження державних субвенцій на надання житлових субсидій = Provision of housing subsidies to the population and research on state subsidies for the provision of housing subsidies
Authors: Павлюк Т.І.
Keywords: субсидія, соціальна допомога, фінансове забезпечення, малозабезпечені верстви населення, соціальне забезпечення
Date of publication: 2023-08-28 16:38:23
Last changes: 2023-08-28 16:38:23
Year of publication: 2023
Summary: У статті розкрито фінансове забезпечення житловими субсидіями та дослідження державних субвенцій на надання житлових субсидій. Досліджено соціальну політику в Україні, та програму житлових субсидій, з урахуванням досвіду розвинених країн та потреб малозабезпечених верств населення. На даний час, як ніколи гостро постало питання гідного соціального забезпечення населення. Оскільки однією з головних функцій держави є забезпечення належних умов і стандартів життя та досягнення добробуту громадян, то саме у період економічної кризи першість належить соціальній політиці та соціальному забезпеченню. Адже людина є не тільки головним чинником виробництва, ай найбільшою цінністю. Однією із важливих форм організаційно-правового забезпечення населення є отримання громадянами субсидій. Розкрито теоретичних аспектів системи житлових субсидій в Україні як інструменту адресної соціальної допомоги населенню. Проведено аналіз системи надання адресної соціальної допомоги населенню.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28987
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Ефективна економіка 2023. № 6. 12 с.
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28987.pdf Size : 322690 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge