The Repository of VTEI
id: 28990
Title: Особливості розвитку соціальної сфери в умовах євроінтеграції
Authors: Юрчик І.Б.
Keywords: соціальна сфера, соціальна політика, соціальне забезпечення, соціальний захист, євроінтеграція
Date of publication: 2023-08-28 16:52:47
Last changes: 2023-08-28 16:52:47
Year of publication: 2019
Summary: Процес поглиблення інтеграції в світове економічне співтовариство передбачає багато істотних змін в системі управління державою, складовою якої є соціально-економічна система, на основі ідеї сполучення економічної ефективності як результату дієвості ринкових сил та соціального компромісу. Метою дослідження є визначення пріоритетних напрямків, проблем та шляхів розвитку соціальної сфери України в умовах євроінтеграції. В статті, розглянуто сутність, принципи соціальної політики та основні завдання соціальної політики, її пріоритетні напрями. Розглянуто ряд показників, що використовуються для оцінювання соціальної політики. Визначено роль соціальної політики в соціально-економічному розвитку суспільства. Досліджено сучасні тенденції в здійсненні соціальної політики, пріоритети, які дадуть змогу втілювати в життя принципи соціальної справедливості й забезпечити постійне підвищення добробуту населення. Доведено пріоритетність соціальної політики серед інших напрямів внутрішньої політики держави.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28990
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Регіональна бізнес-економіка та управління. 2019. № 2 (62). С. 111-116
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28990.pdf Size : 190182 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge