The Repository of VTEI
id: 29003
Title: Роль інституцій та інститутів у функціонуванні ринку праці
Authors: Юрчик І.Б.
Keywords: інституції, інститути, ринок праці
Date of publication: 2023-08-29 13:11:32
Last changes: 2023-08-29 13:11:32
Year of publication: 2019
Summary: Ситуація на ринку праці є ключем до формування належного рівня життя широких верств населення, забезпечення соціальної злагоди, створення громадянського суспільства і середнього класу, розвитку людського потенціалу загалом. Адже розвиток ринку праці є важливою передумовою економічного зростання національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності та покращення показників добробуту. Економічне зростання створює передумови для збільшення зайнятості та доходів населення, підвищення продуктивності праці. Інституції та інститути мають вирішальне значення для функціонування ринків праці та соціальних систем з точки зору поєднання належного економічного та соціального управління.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29003
Publication type: Тези доповіді
Publication: Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 31 серп. 2019 р. Львів, 2019. С. 112-114
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29003.pdf Size : 951956 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge