The Repository of VTEI
id: 29005
Title: Еволюція наукових поглядів на інституційне забезпечення ефективного функціонування ринку праці = Evolution of scientific reviews on institutional provisions of the efficient functioning of labour-market
Authors: Юрчик І.Б.
Keywords: ринок праці, інститути, інституції, інституційне забезпечення, ефективне функціонування ринку праці
Date of publication: 2023-08-29 13:27:40
Last changes: 2023-08-29 13:27:40
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуто основні теоретичні підходи до інституційного забезпечення ефективного функціонування ринку праці та проведено критичну оцінку. Виявлено,що від того, наскільки ефективно діятимуть інституції та інститути національного ринку праці, у підсумку залежатиме наявність чи відсутність економічних та соціальних втрат, використання чи недовикористання робочої сили на кожному окремо взятому робочому місці, підприємстві, в регіоні та країні в цілому. Обґрунтовано пріоритети та критерії інституційного забезпечення ефективного функціонування національного ринку праці.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29005
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28-2. С. 75-78
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29005.pdf Size : 266907 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge