The Repository of VTEI
id: 29047
Title: Концептуальні основи розвитку експортного потенціалу підприємства = Сonceptual basis of the development of enterprise's export potential
Authors: Хачатрян В.В., Стратійчук В.М.
Keywords: експорт, експортний потенціал, експортна діяльність, міжнародна діяльність
Date of publication: 2023-09-13 15:31:11
Last changes: 2023-09-13 15:31:11
Year of publication: 2022
Summary: У статті здійснено компаративний аналіз сутності експортного потенціалу підприємства. Виокремлено основні підходи науковців щодо трактування даного поняття. Обґрунтовано концептуальні основи трактування експортного потенціалу. Виділено основні підходи до трактування сутності експортного потенціалу, зокрема ресурсний, ринковий, результативний, системно-структурний. Беручи до уваги дефініції науковців, запропоновано консолідувати сутнісні характеристики понять «експортний потенціал» з точок зору різних підходів і запропоновано визначати експортний потенціал як складову загального економічного потенціалу підприємства, що забезпечує реалізацію його експортних можливостей використовуючи наявні виробничі, трудові, фінансові, інноваційні та інші види ресурсів, необхідних для формування конкурентних переваг підприємства на міжнародному ринку. Здійснено аналіз класифікації експортного потенціалу підприємства, на основі чого запропоновано удосконалену класифікацію експортного потенціалу підприємства.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29047
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 5, Т. 1. С. 28-32
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29047.pdf Size : 748264 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge