The Repository of VTEI
id: 29051
Title: Активізація міжнародної діяльності як індикатор підвищення прибутковості підприємства
Authors: Хачатрян В.В., Стратійчук В.М.
Keywords: прибутковість, міжнародна діяльність, доходи підприємства, витрати підприємства
Date of publication: 2023-09-13 15:50:03
Last changes: 2023-09-13 15:50:03
Year of publication: 2022
Summary: В статті досліджено особливості активізації міжнародної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Визначено сильні та слабкі сторони активізації міжнародної діяльності, можливості та загрози. Описано основні етапи активізації міжнародної діяльності підприємства. Запропоновано критерії підвищення прибутковості підприємства в процесі активізації його міжнародної діяльності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29051
Publication type: Збірник наукових праць
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. Х Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 06-07 жовт. 2022 р. Вінниця, 2022. Ч. 1. С. 91-99
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29051.pdf Size : 349232 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge