The Repository of VTEI
id: 29056
Title: Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing
Authors: Поліщук І.І.
Keywords: права на приватність, персональні дані, GDPR, конфіденційність
Date of publication: 2023-09-14 10:21:16
Last changes: 2023-09-14 10:21:16
Year of publication: 2023
Summary: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Захист персональних даних у сфері маркетингу» розроблені відповідно до робочої програми дисципліни і призначені для здобувачів вищої освіти усіх галузей знань та спеціальностей. Мета вивчення дисципліни «Захист персональних даних у сфері маркетингу» – сформувати у здобувачів вищої освіти загальні й професійні компетентності щодо корпоративної культури та захисту персональних даних учасників маркетингової діяльності, надати практичні навички щодо обробки і захисту персональних даних, у тому числі при роботі на ринках країн Європейського Союзу (ЄС).
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29056
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 20 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29056.pdf Size : 281437 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge