The Repository of VTEI
id: 29059
Title: Аспекти дисбалансу торговельного обороту України
Authors: Мельничук О.П.
Keywords: торговельний оборот, дисбаланс торговельного обороту
Date of publication: 2023-09-14 10:43:39
Last changes: 2023-09-14 10:43:39
Year of publication: 2020
Summary: В ході дослідження розглянуто важливий показник зовнішньої торгівлі – зовнішньоторговельне сальдо. У табл. 1 обчислені дані щодо торговельного сальдо країни за період 2015– 2019рр. Позитивну значення отримано тільки у 2015р. в сумі 3,5 млрд дол., в 2016р. баланс ще був позитивним, хоч і в розмірі всього 540 млн дол.. ,але в подальшому встановлено негативну динаміку у 2017–2019рр. а саме експорт перевищував імпорт у 2017р. на 2,5 млрд дол., у 2018 даний показник збільшився майже у 2,5 рази і становив від’ємне значення 6,21 млрд дол.,що є вкрай негативною тенденцією. У 2019 р. вдалося зменшити від’ємне значення майже у двічі, але експорт перевищив імпорт на 3,6 млрд дол.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29059
Publication type: Тези доповіді
Publication: Сучасні тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21 трав. 2020 р. Полтава, 2020. Ч. 1. С. 8-11
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29059.pdf Size : 255042 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge