The Repository of VTEI
id: 29071
Title: Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training
Authors: Хачатрян В., Стратійчук В.
Keywords: виробнича практика, переддипломна практика
Date of publication: 2023-09-18 13:39:45
Last changes: 2023-09-18 13:39:45
Year of publication: 2023
Summary: Робоча програма виробничої (переддипломної) практики визначає зміст та порядок її проходження здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародний бізнес» першого року навчання. Робочу програму розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» зі змінами та доповненнями, Положення ВТЕІ ДТЕУ «Про проведення практики здобувачів вищої освіти» від 07.02.2022 № 35, навчального плану та освітньої програми «Міжнародний бізнес» для ОС «магістр».
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29071
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 37 с.
In the collections: Робочі програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29071.pdf Size : 807445 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge