The Repository of VTEI
id: 29072
Title: Кваліфікаційна робота = Qualification work
Authors: Хачатрян В., Стратійчук В.
Keywords: кваліфікаційна робота
Date of publication: 2023-09-18 13:43:01
Last changes: 2023-09-18 13:43:01
Year of publication: 2023
Summary: Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», інструкцій МОН України, стандарту вищої освіти спеціальності, освітньої програми підготовки магістрів, «Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти», «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації», «Положення про кваліфікаційну роботу» та набутого у ВТЕІ ДТЕУ досвіду написання здобувачами вищої освіти кваліфікаційних робіт.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29072
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 37 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29072.pdf Size : 682541 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge