The Repository of VTEI
id: 29075
Title: Логістика в підприємництві та торгівлі = Logistics in business and trade
Authors: Довгань Ю.В.
Keywords: логістика, підприємництво, торгівля
Date of publication: 2023-09-22 11:35:25
Last changes: 2023-09-22 11:35:25
Year of publication: 2023
Summary: Метою вивчення дисципліни «Логістика в підприємництві та торгівлі» є формування у здобувачів вищої освіти необхідних теоретичних знань та практичних навичок у сфері управління логістичною підсистемою в підприємництві та торгівлі, вироблення вмінь та набуття навичок упровадження та використання інструментів логістики з урахуванням особливостей діяльності підприємств в умовах мінливого ринкового середовища.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29075
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 20 с.
In the collections: Робочі програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29075.pdf Size : 291803 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge