The Repository of VTEI
id: 29109
Title: Мікроекономіка = Microeconomics
Authors: Павлюк Т.
Keywords: мікроекономіка, споживання, корисність
Date of publication: 2023-11-03 09:26:56
Last changes: 2023-11-03 09:26:56
Year of publication: 2023
Summary: Враховуючи великий обсяг матеріалу з дисципліни, значну його частину здобувачі вивчають самостійно. Функцією мотиваційного блоку є цілеспрямоване акцентування викладачем значущості самостійної роботи для оволодіння всією системою знань із дисципліни. Однією з визначальних рис самостійної роботи у ВНЗ виступає її індивідуальний характер, а умовою її організації є планування. Крім того, самостійну роботу здобувачів повинен направляти викладач. Самостійна робота вимагає системності й послідовності у виконанні завдань, поставлених на лекціях і практичних заняттях. Вона є ефективним засобом розвитку пізнавальних здібностей здобувача.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29109
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 54 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29109.pdf Size : 415188 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge