The Repository of VTEI
id: 29165
Title: Розвиток клієнтоорієнтованості як сучасного спрямування маркетингової концепції (за матеріалами Вінницької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта», м. Вінниця)
Authors: Сагінур А.
Keywords: клієнт, клієнтоорієнтованість, маркетингова концепція, модель клієнтоорієнтованості, клієнтоорієнтована маркетингова концепція
Date of publication: 2023-12-26 13:57:51
Last changes: 2023-12-26 13:57:51
Year of publication: 2023
Summary: Метою дослідження є вивчення розвитку клієнтоорієнтованості як сучасного спрямування маркетингової концепції. Об`єктом дослідження кваліфікаційної роботи є розвиток клієнтоорієнтованості як сучасного спрямування маркетингової концепції. Предметом дослідження виступають теоретичні та практичні аспекти розвиток клієнтоорієнтованості як сучасного спрямування маркетингової концепції для Вінницької дирекції АТ «Укрпошта». Методи дослідження – загальнонаукові та часткові прийоми і методи. Для узагальнення категорії «клієнтоорієнтованість» використано методи аналізу та синтезу, абстракції і конкретизації, індукції та дедукції. Статистичні методи обробки даних застосовані для аналізу масиву фінансово-господарських даних: зведення та групування, порівняння та співставлення основних показників фінансової звітності АТ «Укрпошта»; аргументації досліджуваних проблем – для оцінювання моделі клієнтоорієнтованості АТ «Укрпошта» та розробки клієнтоорієнтованої маркетингової концепції для АТ «Укрпошта». Наукова новизна кваліфікаційної роботи полягає у розробці алгоритму розробки клієнтоорієнтованої маркетингової концепції як ефективного інструменту для досягнення успіху в сучасному конкурентному середовищі. Практична цінність отриманих результатів полягає у розробці клієнтоорієнтованої маркетингової концепції для АТ «Укрпошта».
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29165
Publication type: Кваліфікаційна робота, проєкт
Publication: : кваліфікаційна робота. Вінниця : ВТЕІ ДТЕУ. 2023. 63 с.
In the collections: 2023/ Кваліфікаційні роботи, проєкти/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29165.pdf Size : 6698352 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge