The Repository of VTEI
id: 29166
Title: Формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти
Authors: Тимощук Н.М.
Keywords: компетентність, іншомовна комунікативна компетентність, вища освіта, іноземна мова
Date of publication: 2024-01-04 12:07:22
Last changes: 2024-01-04 12:07:22
Year of publication: 2023
Summary: У статті розглянуто зміст та особливості формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти, проаналізовано структуру іншомовної комунікативної компетентності. Окреслено ряд особливостей формування іншомовної комунікативної компетентності як усвідомленої комунікативно-компетентної позиції здобувачів, що сприятиме їх подальшому фаховому розвитку та самовдосконаленню.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29166
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 25 верес. 2023 р. Вінниця, 2023. Ч. 2. С. 475-481
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29166.pdf Size : 449649 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge