The Repository of VTEI
id: 29176
Title: Кореляційний аналіз середньомісячної заробітної плати за трьома факторами
Authors: Московко В., Радзіховська Л.
Keywords: коефіцієнт кореляції, кореляція, кореляційні характеристики
Date of publication: 2024-01-15 10:46:59
Last changes: 2024-01-15 10:46:59
Year of publication: 2023
Summary: Актуальність дослідження кореляційного аналізу полягає в розкритті та розумінні взаємозв'язків між різними змінними або факторами в різних областях. Це має велике значення в багатьох галузях науки та діяльності, оскільки дозволяє краще вивчати складні явища. В статті досліджено залежність середньомісячної заробітної плати від трьох базових факторів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29176
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав, 17 листоп. 2023 р. Переяслав, 2023. № 92. 92. C 22-24
In the collections: Публікації/ Всеукраїнські конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29176.pdf Size : 713930 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge