The Repository of VTEI
id: 29210
Title: Значення комп’ютерної математики у формуванні цифрових компетентностей майбутніх економістів
Authors: Гусак Л.П., Левчук О.В., Гринчук Т.П.
Keywords: комп’ютерні математичні системи, цифрова компетентність економістів, математична підготовка, фахова підготовка студентів, спеціальне програмне забезпечення
Date of publication: 2024-02-01 15:40:30
Last changes: 2024-02-01 15:40:30
Year of publication: 2023
Summary: В статті розкрито особливості практичного застосування комп’ютерних математичних систем в процесі формування цифрових компетентностей економістів. Обґрунтовано, що використання цих програм в освітньому процесі закладу вищої освіти сприяє формуванню у студентів знань, умінь та навичок у галузі як математики, так і інформатики; підтримці мотивації застосування інформаційних технологій у професійній діяльності; розвитку наочного, інтуїтивного, теоретичного мислення, естетичного сприйняття математичних об`єктів, умінь здійснювати експериментальну діяльність. В результаті використання системи комп’ютерної математики у професійній підготовці в майбутнього фахівця у галузі економіки формується компетентність у сфері застосування інформаційних технологій у професійній діяльності. Запропоновані приклади застосування програмних пакетів MS Excel та Mathcad для розв’язування економічних задач.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29210
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2023. Вип. 52. С. 71-76
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29210.pdf Size : 536423 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge