The Repository of VTEI
id: 29214
Title: Розвиток дискурсивного мовлення студентів в процесі іншомовного онлайн спілкування
Authors: Осаульчик О.
Keywords: дискурсивне мовлення, онлайн спілкування, міжкультурна комунікація, інституційний тип дискурсу, комплекс вправ, етапи становлення
Date of publication: 2024-02-07 11:08:04
Last changes: 2024-02-07 11:08:04
Year of publication: 2023
Summary: Стаття присвячена пошуку шляхів ефективного розвитку дискурсивного мовлення студентів під час онлайн спілкування. Професійна спрямованість дискурсивного мовлення визначає його актуальність в контексті фахової міжкультурної комунікації. Визначено основні чинники ефективної реалізації дискурсу в ході онлайн спілкування: володіння лінгвістичною базою професійного змісту, набір відповідних соціокультурних знань, розуміння екстралінгвістичного контексту комунікації, увага як до вербальних, так і до невербальних засобів комунікації. Аналіз наукових праць, присвячених розвитку дискурсивного мовлення, дав змогу виділити три основні етапи формування дискурсивного іншомовного мовлення студентів: підготовчий, тренувальний, творчий. В ході дослідження було виявлено взаємозумовленість змісту навчального процесу до певного типу дискурсу. Було констатовано наявність незліченої кількості різних видів і підвидів дискурсу у зв’язку з постійним розвитком суспільства. Останнє зумовлює явище сталої трансформації і модифікації існуючих типів дискурсу, сприяє появі нових видів та зникненню вже існуючих, об’єднує або ж розділяє дискурси на підвиди. Враховуючи той факт, що на сьогодні не існує єдиної затвердженої класифікації типів дискурсу, ми орієнтувалися на фахову спрямованість вищої школи й дотримувалися класифікації в залежності від об’єкту впливу. Відтак, основним типом дискурсу для навчання студентів став «інституційний дискурс», який має різні напрями в залежності від спеціалізації: адміністративний, офісний, банківський, педагогічний, медичний, армійський, церковний та ін. Відповідно до попередньо виділених етапів розвитку дискурсивного мовлення було охарактеризовано комплекс спеціально підібраних вправ, орієнтованих на студентів економічних спеціальностей. Комплекс вправ розподілений на три блоки й включає підготовчо-, тренувально- і творчо-дискурсивні вправи. В площині онлайн спілкування було взято орієнтир на підготовку до професійної інтернет-комунікації, що включає відео-конференції, листування через електронну пошту, робочі доповіді або презентації, телефонні розмови в популярних додатках Viber, WhatsApp, Telegram, дошки оголошень тощо.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29214
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. Вип. 60, Т. 3. С. 195-200
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29214.pdf Size : 1692672 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge