The Repository of VTEI
id: 29224
Title: Макроекономіка = Macroeconomics
Authors: Осіпова Л.
Keywords: макроекономіка, сукупний попит, сукупна пропозиція, ВВП, безробіття, інфляція
Date of publication: 2024-02-12 09:53:38
Last changes: 2024-02-12 09:53:38
Year of publication: 2023
Summary: Макроекономіка – дисципліна, яка забезпечує фундаментальну підготовку фахівців у галузі економіки. Як наука, макроекономіка – це комплекс знань і ідей, що пояснюють поведінку економіки як єдиного цілого та її основних економічних суб’єктів з погляду забезпечення стійкого економічного зростання, повної зайнятості та мінімізації рівня інфляції. Самостійна робота здобувача освітнього ступеня «бакалавр» визначається рядом чинників, серед яких як найважливіші виділяють наступні: індивідуальний характер роботи здобувача освітнього ступеня «бакалавр» над матеріалом; різноманіття форм діяльності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» у процесі пошуку найбільш значущих для майбутньої професії знань; формування не тільки знань, але й переконань у необхідності їх втілити в майбутньому; формування у майбутнього фахівця відповідної мотивації та навичок самоосвіти; можливість оцінювання рівня засвоєння здобувачем освітнього ступеня «бакалавр» матеріалу лекційних, практичних заняттях.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29224
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 30 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29224.pdf Size : 399474 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge