The Repository of VTEI
id: 29225
Title: Економічна теорія = Economic theory
Authors: Осіпова Л.
Keywords: економічна теорія, економічні закони, економічна система
Date of publication: 2024-02-12 09:56:14
Last changes: 2024-02-12 09:56:14
Year of publication: 2023
Summary: Розвиток ринкових відносин та здійснення економічних реформ в Україні зумовлюють потребу у фахівцях, які володіють глибокими економічними знаннями щодо основних закономірностей та принципів функціонування економічних систем, базових методів пізнання, аналізу економічних явищ і процесів, мають практичні навички дослідження та прогнозування поведінки суб`єктів економічних відносин. Робоча програма спрямована на вивчення здобувачами освітнього ступеня «бакалавр» основ економічної теорії, ознайомлення з найважливішими концепціями аналізу розвитку економіки на макро- та мікрорівнях, формування світоглядних засад щодо реалій сучасного стану світового господарства в умовах глобалізації. Це дасть можливість забезпечити майбутніх фахівців освітньої програми «Економічна та соціальна психологія» базовими економічними знаннями, вмінням правильно орієнтуватись у практичній діяльності суб’єктів господарювання, для ефективного психологічного обґрунтування професійної діяльності, що відповідають вимогам сьогодення.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29225
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 32 с.
In the collections: Робочі програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29225.pdf Size : 327730 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge