The Repository of VTEI
id: 29226
Title: Економічна теорія = Economic theory
Authors: Осіпова Л.
Keywords: економічна теорія, економічні закони, економічна система
Date of publication: 2024-02-12 09:58:01
Last changes: 2024-02-12 09:58:01
Year of publication: 2023
Summary: Економічна теорія є фундаментальною дисципліною, виступає основою, на якій базується вивчення економічних дисциплін. Курс «Економічна теорія» досліджує проблеми політекономії, у тому числі: економічні системи, відносини власності, теорії грошей; проблеми мікроекономіки, у тому числі: теоретичні аспекти ринкової економіки та ринкового механізму, проблеми доходів і заробітної плати, поведінку споживача, ефективність господарювання підприємств (фірм) в ринкових умовах. В курсі «Економічна теорія» досліджуються проблеми макроекономіки, а саме: суспільне відтворення, економічне зростання, інфляція, безробіття та державне регулювання в умовах ринкової економіки. Досліджуються проблеми мезорівня - особливості дії економічних законів в аграрному секторі. Вивчаються проблеми мегарівня - закономірності розвитку світового господарства. Курс «Економічна теорія» містить концептуальні положення теоретичної економіки, які допоможуть з’ясувати суть і специфіку основних механізмів ринкової економіки, факторів, що впливають на мікро- та макро- процеси, методи та засоби економічного регулювання.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29226
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 60 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29226.pdf Size : 649327 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge