The Repository of VTEI
id: 29229
Title: Економічна теорія = Economic theory
Authors: Осіпова Л.В.
Keywords: економічна теорія, економічні закони, економічна система
Date of publication: 2024-02-12 10:23:06
Last changes: 2024-02-12 10:23:06
Year of publication: 2021
Summary: Економічна теорія являється фундаментальною дисципліною, виступає основою, на якій базується вивчення економічних дисциплін. Курс «Економічної теорії» досліджує проблеми політекономії у тому числі економічні системи, відносини власності, теорії грошей; проблеми мікроекономіки у тому числі теоретичні аспекти ринкової економіки та ринковий механізм, проблеми доходів і заробітної плати, поведінку споживача, включає питання ефективності господарювання підприємства (фірми) в ринкових умовах. Досліджує проблеми макроекономічного рівня, значна увага приділяється проблемам суспільного відтворення, економічного зростання, інфляції, безробіття та державного регулювання в умовах ринкової економіки. Вивчаються закономірності розвитку світового господарства. Курс «Економічної теорії» містить концептуальні положення теоретичної економіки, які допоможуть з’ясувати суть і специфіку основних механізмів ринкової економіки, факторів, що впливають на мікро- та макро- процеси, методи та засоби економічного регулювання.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29229
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 63 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29229.pdf Size : 1266193 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge