The Repository of VTEI
id: 29235
Title: Оцінювання тісноти звя'зку між валовим внутрішнім продуктом України та її експортом
Authors: Радзіховська Л., Назаренко Д., Шевчук В.
Keywords: коефіцієнт кореляції, кореляція, кореляційні характеристики, тіснота зв'язку
Date of publication: 2024-02-20 15:06:34
Last changes: 2024-02-20 15:06:34
Year of publication: 2023
Summary: Проведено оцінку тісноти зв'язку між валовим внутрішнім продуктом України та її експортом.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29235
Publication type: Тези доповіді
Publication: Перспективи ренесансу HR-інжинірингу, економіки і бізнесу за умов конвергенції України з ЄС у рамках європейської інтеграції : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 16-17 листоп. 2023 р. Хмельницький, 2023. С. 294-296
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29235.pdf Size : 1519515 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge