The Repository of VTEI
id: 29243
Title: Сучасні тенденції управління проєктами в готельному та ресторанному бізнесі
Authors: Постова В.В.
Keywords: готельно-ресторанний бізнес, управління проєктами, тенденції ринку послуг гостинності, управління командою, керівник проєкту
Date of publication: 2024-03-05 14:05:42
Last changes: 2024-03-05 14:05:42
Year of publication: 2023
Summary: У статті проведено дослідження сучасних тенденцій управління проєктами в готельному та ресторанному бізнесі. Було визначено, що для ефективної адаптації до сучасних умов господарювання, варто використовувати хмарні технології для зберігання інформації щодо проєкту, комунікацій, а також групової роботи та генерування ідей, які стали незамінними в проєктуванні. Використовуючи дане програмне забезпечення можна буде швидко збирати корисні дані для відслідковування, перевірки та прийняття рішень керівниками проєктів готельно-ресторанного бізнесу та членами команди у режимі реального часу. Визначено, що заклади готельно-ресторанного господарства стають більш залежними від технологій, саме тому керівники проєктів стикаються із необхідністю вміти працювати із більш складними програмними продуктами, для того, щоб мати змогу ефективно контролювати весь робочий процес у проєкті. Але для багатьох керівників проєктів відсутність знань та досвіду роботи з такими системами може стати об’єктивною причиною для відмови у працевлаштуванні. Також в статті визначено сучасні теорії та завдання управління проєктами: надання необхідних знань працівникам готельно-ресторанного бізнесу, сприяти підвищенню кваліфікації даних працівників, а також вирішувати проблеми, які при цьому вимагають подальшого вивчення задля розвитку наукової бази в управління проєктами. Було детально розглянуто декілька тенденцій управління проєктами, які лиш починають з’являтися на ринку послуг гостинності та матимуть великий вплив в подальшій перспективі: безпека даних, дистанційна робота, автоматизація управління проєктами, управління працівниками та їх емоціями, аналіз даних по проєкту. Також визначено наступні аспекти, які керівник проєкту використовує при аналізі даних по проєкту закладу готельного та ресторанного господарства. Було визначено, що для створення нового закладу готельно-ресторанного бізнесу варто рекомендувати більш детально вивчати сучасні тенденції розвитку ринку послуг гостинності не лише в Україні, але регіону, де розміщено заклад. Це також дозволить визначити основних конкурентів проєктів закладів готелів та ресторанів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29243
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інновації та технології в сфері послуг і харчування. 2023. № 3 (9). С. 44-48
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29243.pdf Size : 321681 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge