The Repository of VTEI
id: 29244
Title: Особливості управління конкурентоспроможністю на ринку ресторанних послуг = Features of competitiveness management of enterprises on the market of restaurant services
Authors: Постова В.В.
Keywords: ресторанний бізнес, споживачі, цінова політика, конкуренція, конкуренто- спроможність, управління конкуренцією, конкурентна боротьба
Date of publication: 2024-03-05 14:10:45
Last changes: 2024-03-05 14:10:45
Year of publication: 2023
Summary: У статті визначено особливості управління конкурентоспроможністю підприємства у сфері ресторанних послуг. Було визначено, що сучасна економіка України визначає конкретні вимоги до підвищення рівня конкурентоспроможності даних підприємств. Детально визначено особливості конкуренції у сфері ресторанного бізнесу, враховуючи його швидку динаміку розвитку. Проаналізовано всі специфічні фактори, які впливають на сферу гостинності. Визначено сутність підвищення конкурентоспроможності, а також управління конкурентоспроможністю ресторанного підприємства. Схематично розроблено програму підвищення конкурентоспроможності у ресторанах, яка включає цінові, а також нецінові методи боротьби. Наведено методику оцінки маркетингового потенціалу конкурентів підприємствами ресторанного бізнесу. Детально визначено етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності ресторану та схематично це наведено.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29244
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Причорноморські економічні студії. 2023. Вип. 82. С. 71-75
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29244.pdf Size : 279506 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge