The Repository of VTEI
id: 29245
Title: Сучасні шляхи підвищення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства
Authors: Постова В.В.
Keywords: ресторанний бізнес, конкурентоспроможність, персонал, конкуренція, інноваційні технології, обслуговування споживачів, мотиваційна політика
Date of publication: 2024-03-05 14:13:27
Last changes: 2024-03-05 14:13:27
Year of publication: 2023
Summary: В статті проведено оцінку конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства і було визначено, що основними факторами, які стримують досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності, є: недосконала система просування послуг на ринку, неефективна система доставки продукції ресторану та низька швидкість обслуговування споживачів. Також було детально пропоновані заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. Розглянуто сучасні шляхи підвищення конкурентоспроможності закладів ресторанного бізнесу, зокрема звернено увагу на: розробку мобільного додатку для ресторану; впровадження інноваційних технологій для зменшення часу на обслуговування гостей закладу ресторанного господарства; підвищення якості роботи персоналу за рахунок удосконалення організаційно-мотиваційної політики. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення мотивації працівників закладів ресторанного господарства, які включають: преміювання за підсумками року – 13-а зарплата; порядок нарахування та виплати тринадцятої зарплати у трудовому кодексі не регламентується; організацію конкурсного продажу; удосконалення нематеріального стимулювання працівників закладу ресторанного господарства; удосконалення соціального пакету працівників. Було наведено приклад системи стимулювання працівників закладу ресторанного господарства, систему заохочень співробітників закладу ресторанного господарства. Також було наведено приклад розподілу премії за професіоналізм працівників закладу ресторанного господарства. Було проаналізовано також нематеріальне стимулювання працівників кухні та запропоновано використовувати: відрядження для обміну досвідом (особливо закордонне); участь у майстер-класах знаменитих кухарів; участь у професійних конкурсах. У статті було аргументовано необхідність налагодження зворотного зв`язку із керівництвом закладу ресторанного господарства. Було визначено, що також при цьому важливою соціальною функцією має бути добровільне медичне страхування, яке буде забезпечувати мотиваційну функцію, що в свою чергу створюватиме позитивний ефект.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29245
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 10 (16). С. 77-89
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29245.pdf Size : 453774 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge