The Repository of VTEI
id: 29249
Title: Соціально-економічний розвиток ресторанного бізнесу в Україні
Authors: Постова В.В., Трохимчук В.В.
Keywords: ресторанне господарство, система харчування, здорове населення, суспільний розвиток, професійна підготовка
Date of publication: 2024-03-11 10:12:55
Last changes: 2024-03-11 10:12:55
Year of publication: 2023
Summary: У статті проведено дослідження розвитку теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо ресторанного господарства як специфічної галузі національного господарства. Було схематично представлено місце і роль харчування у суспільному розвитку, а також напрями стимулювання соціально-економічного розвитку ресторанного господарства.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29249
Publication type: Тези доповіді
Publication: Туризм: наука, освіта, практика : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 20 квіт. 2023 р. Рівне, 2023. С. 109-114
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29249.pdf Size : 558603 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge