The Repository of VTEI
id: 29251
Title: Переваги та недоліки впровадження автоматизованих систем управління в закладах ресторанного бізнесу
Authors: Постова В.В.
Keywords: ресторанний бізнес, автоматизовані системи управління, впровадження, інформаційні системи та технології, оптимальні рішення, проблеми та недоліки
Date of publication: 2024-03-11 10:20:41
Last changes: 2024-03-11 10:20:41
Year of publication: 2023
Summary: У статті детально розглянуто існуючі системи автоматизованого управління в закладах ресторанного господарства. Стаття висвітлює ключові аспекти функціонування даних систем, розглядає їхні переваги та недоліки, а також здатність впровадження в галузь сфери обслуговування, зокрема ресторанного бізнесу. Також детально розглянуто різні способи використання інформаційних технологій в ресторанному бізнесі та їх вплив на галузь. Дослідження базується на аналізі статистичних даних, досвіду підприємств та вивченні тенденцій ринку. Результати статті спрямовані на розширення розуміння актуальних питань та вибору ефективних стратегій для впровадження систем автоматизованого управління в ресторанному бізнесі.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29251
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Індустрія гостинності: стан, тенденції та тренди розвитку : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Вінниця, 19 жовт. 2023 р. Вінниця, 2023. С. 144-153
In the collections: Публікації/ Всеукраїнські конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29251.pdf Size : 619979 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge