The Repository of VTEI
id: 29301
Title: Cемантико-стилістичні особливості англійських та українських топонімів
Authors: Кривчак Д.
Keywords: топонімія, гідронім, годонім, ойконім, біотопонім
Date of publication: 2024-05-09 16:20:07
Last changes: 2024-05-09 16:20:07
Year of publication: 2023
Summary: Мета дослідження полягає в компаративному аналізі двох топонімічних систем, а саме української та англійської. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: з’ясувати теоретичні засади топонімії; визначити формування топонімічного середовища України та Англії та первинні фактори номінації; класифікувати топоніми за мотивацією їх походження та провести порівняльний аналіз; провести структурно-словотвірний аналіз українських та англійських топонімів; дослідити використання топонімів у лінгвокультурному аспекті. Об’єктом дослідження виступають топоніми Англії та України, зокрема Великого Лондона та Київської області.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29301
Publication type: Кваліфікаційна робота, проєкт
Publication: : кваліфікаційна робота. Вінниця : ВТЕІ ДТЕУ. 2023. 61 с.
In the collections: 2023/ Кваліфікаційні роботи, проєкти/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29301.pdf Size : 5966098 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge