The Repository of VTEI
id: 29308
Title: Світовий досвід реалізації державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства
Authors: Павлюк Т.
Keywords: особи з інвалідністю
Date of publication: 2024-05-09 17:01:13
Last changes: 2024-05-09 17:01:13
Year of publication: 2023
Summary: На сучасному етапі розвитку суспільства проблема соціального захисту та державної підтримки осіб з інвалідністю є особливо актуальною і потребує реформування та вдосконалення. Україна, як держава, що прагне до вступу в Євросоюз, повинна враховувати зарубіжний досвід провідних країн світу у галузі державної політики підтримки осіб з інвалідністю та його виконання. Це дасть змогу розв'язати перелік питань, що стосуються вирішення проблеми надання освіти, працевлаштування, інтеграції осіб з інвалідністю у навколишнє середовище та реалізації їх можливостей і здібностей.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29308
Publication type: Тези доповіді
Publication: Перспективи ренесансу HR-інжинірингу, економіки і бізнесу за умов конвергенції України з ЄС у рамках європейської інтеграції : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 16-17 листоп. 2023 р. Хмельницький, 2023. С. 204-206
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29308.pdf Size : 1056442 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge