The Repository of VTEI
id: 29318
Title: Інноваційні інструменти маркетингових стратегій розвитку туризму на регіональному рівні = Innovative tools of tourism development marketing strategies at the regional level
Authors: Графська О.І., Головчук Ю.О., Кулик О.М.
Keywords: інноваційні інструменти, маркетингові стратегії, регіональна економіка, туризм, розвиток
Date of publication: 2024-05-09 17:23:37
Last changes: 2024-05-09 17:23:37
Year of publication: 2023
Summary: У статті узагальнено науково-практичні підходи до реалізації маркетингових стратегій регіонального розвитку туризму та виокремлено і охарактеризовано їх ключові інноваційні інструменти. Стратегії територіального маркетингу останнім часом стали актуальним предметом наукових досліджень і популярним інструментом для просування регіонів і підвищення їх конкурентоспроможності. Маркетингові стратегії регіонального розвитку – це ініціативи, спрямовані на промоцію та покращення економічних і соціальних умов конкретного регіону. Обґрунтовано застосування таких елементів маркетингових стратегій регіонального розвитку туризму як нішевий туризм, цифрові платформи і сторітелінг. Пропоновані інноваційні маркетингові інструменти можуть бути використані для розробки ефективних стратегій розвитку туризму на регіональному рівні. Однак ефективність цих стратегій може відрізнятися залежно від контексту та особливостей регіону
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29318
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інфраструктура ринку. 2023. №71. С. 207-209
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29318.pdf Size : 132884 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge