The Repository of VTEI
id: 29323
Title: Туристичне країнознавство = Travel geography
Authors: Кізюн А.Г.
Keywords: туризм, країнознавство, туристично-ресурсний потенціал, види туризму
Date of publication: 2024-05-14 21:16:30
Last changes: 2024-05-14 21:16:30
Year of publication: 2024
Summary: Методичні рекомендації до самостійної роботи з освітнього компоненту підготовлені для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр». Методичні рекомендації використовують для роботи над навчальним матеріалом, коли тему курсу винесено для самостійного вивчення, здобувач пропустив заняття, тема не розглядалася на лекції, а також для самостійної підготовки до рейтингової атестації та складання екзамену.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29323
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2024. 71 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29323.pdf Size : 1573067 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge