The Repository of VTEI
id: 29325
Title: Туристичне країнознавство = Travel geography
Authors: Кізюн А.Г.
Keywords: туризм, країнознавство, туристично-ресурсний потенціал, види туризму
Date of publication: 2024-05-14 21:25:26
Last changes: 2024-05-14 21:25:26
Year of publication: 2023
Summary: Дисципліна «Туристичне країнознавство» формує у здобувачів вищої освіти здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій, вміння користуватися знаннями у сфері теорії і методології країнознавчого дослідження та методикою туристичного вивчення країни, формування фахового світогляду щодо територіальної організації та умов розвитку спеціалізованих видів туризму в регіонах та країнах світу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29325
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 43 с.
In the collections: Робочі програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29325.pdf Size : 439201 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge