The Repository of VTEI
id: 29492
Title: Контроль якості та безпечності харчових продуктів = Quality control and safety of food production
Authors: Семко Т.
Keywords: контроль, якість, харчова безпека, управління, система, НАССР
Date of publication: 2024-06-21 13:18:08
Last changes: 2024-06-21 13:18:08
Year of publication: 2022
Summary: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Контроль якості та безпечності харчових продуктів» спрямовані на те, щоб дати здобувачам вищої освіти знання теоретичних основ предмета, а також навчити застосовувати здобуті знання, набуті вміння і навички на практиці.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29492
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. студ. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. 22 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29492.pdf Size : 348101 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge