The Repository of VTEI
id: 29495
Title: Організація туризму = Tourism management
Authors: Кізюн А.Г.
Keywords: туризм, організація туризму, туристична індустрія, туристичне підприємство, туристичні формальності
Date of publication: 2024-07-01 09:31:28
Last changes: 2024-07-01 09:31:28
Year of publication: 2024
Summary: Завданнями самостійної роботи здобувачів вищої освіти з освітнього компоненту «Організація туризму» є теоретична та практична підготовка з питань: основних понять та дефініцій туризму, його історії, функції й умови та фактори його розвитку; науково-методологічних засад туризму; організації ринку туристичних послуг; формування туристичної політики України та світу; сучасного стану розвитку туристичного господарства, умов діяльності туристичних підприємств; сучасного стану ринку перевезень туристів різними видами транспортних засобів; умов виконання туристичних формальностей; особливостей страхування у туризмі; оформлення туристичних документів; організації туристичного обслуговування в індустрії туризму.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29495
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2024. 33 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 29495.pdf Size : 418506 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge