The Repository of VTEI
id: 29502
Title: Характеристика інноваційного менеджменту в туризмі
Authors: Антонюк К.Г.
Keywords: туристично-рекреаційна сфера, туризм, рекреація
Date of publication: 2024-07-01 10:13:37
Last changes: 2024-07-01 10:13:37
Year of publication: 2024
Summary: Важливою умовою функціонування підприємств сфери туризму є конкурентоспроможність. Запорукою стійких конкурентних позицій туристичного підприємства є інноваційний менеджмент та інноваційна діяльність, які потребують безперервного моніторингу, інвестування та впровадження.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29502
Publication type: Тези доповіді
Publication: Туристично-рекреаційна сфера: виклики сучасності : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 22 квіт. 2024 року. Хмельницький, 2024. С. 43-44
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29502.pdf Size : 1139000 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge