The Repository of VTEI
Added last week
3
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27773 Аудиторський консалтинг = Аudit consulting Коцеруба Н.В. Мв 2022-08-11 1
27772 Статистика = Statistics Коцеруба Н.В. Мв 2022-08-11 1
27771 Технології харчових виробництв = Тechnologies of food production Семко Т.В., Пахомська О.В. Здп 2022-08-10 1
27770 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Австралії Ніколіна І., Мукомел А. Тд 2022-08-10 2
27769 Технології харчових виробництв = Тechnologies of food production Семко Т.В., Пахомська О.В. Здп 2022-08-10 2
27768 Удосконалення організації та методики контролю товарних втрат торговельних мереж Копчикова І.В. Тд 2022-08-10 2
27767 Фінансовий контроль діяльності установ житлово-комунального господарства Лобачева І.Ф., Кудирко О.М., Копчикова І.В. Тд 2022-08-10 2
27766 The Digital Communication Activities in Public Management Nikolina I.I. Тд 2022-08-10 1
27765 Технології ресторанної продукції = Restaurant products technologies Семко Т.В., Пахомська О.В. Мв 2022-08-10 2
27764 Цифрова трансформація: сучасний стан, тренди, побудова інституційної спроможності на місцевому рівні Ніколіна І., Ніколіна С. Тд 2022-08-10 2
27763 Фінансовий аналіз = Financial analysis Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-10 1
27762 Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства = Еnterprise business activity simulation Копчикова І.В. Мв 2022-08-10 2
27761 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Рп 2022-08-10 1
27760 Освітній потенціал інформаційних технологій в методиці вивчення іноземних мов Довгань Л.І. Сун 2022-08-10 1
27759 Вища та прикладна математика = Нigher and applied mathematics Гусак Л.П., Гулівата І.О. Мв 2022-08-10 2
27758 Тайм-менеджмент як мистецтво управління часом Лозовський О.М., Гаврилюк І.О. Сун 2022-08-10 1
27757 Процедури та прийоми фінансового контролю фінансування установи державного сектору Копчикова І.В. Знп 2022-08-10 1
27756 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Франції Ніколіна І.І., Чайка Л.С. Суз 2022-08-10 1