The Repository of VTEI
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28539 Рeculiarities of evaluating the results of implementation of regional development programs in Ukraine Radzihovska L.M., Hulivata I.O., Husak L.P., Nikolina I.I., Ivashchuk O.V. Сун 2023-05-02 20
28537 Електротехніка = Еlectric engineering Гусак Л.П. Рп 2023-05-02 4
28536 Вища та прикладна математика = Аdvanced and applied mathematics Гусак Л.П. Рп 2023-05-02 2
28535 Особливості використання методу експертних оцінок при оцінці місця розташування нового підприємства Бабюк А.Б., Радзіховська Л.М. Тд 2023-05-02 17
28534 Застосування кейс-технологій при здійсненні математичного моделювання економічних процесів Гулівата І.О., Радзіховська Л.М. Сун 2023-05-02 20
28532 Вплив інформаційних технологій на формування професійних компетентностей економістів Гусак Л.П. Тд 2023-05-01 20
28528 Вища та прикладна математика = Аdvanced and applied mathematics Гусак Л.П. Рп 2023-04-06 2
28525 Напрямки удосконалення інформаційної безпеки підприємств Яремко С., Радзіховська Л. Тд 2023-03-22 32
28521 Вища та прикладна математика = Аdvanced and applied mathematics Радзіховська Л., Гулівата І. Рп 2023-03-06 1
28300 Офісні комп’ютерні технології = Оffice computer technologies Новицький Р.М., Гусак Л.П. Мв 2023-02-21 1
28201 Еxpert databases and expert estimations in building mathematical interpretations and models for development of entrepreneurship subjects Romanuke V., Husak L. Тд 2023-02-07 19
28200 Вплив математичних дисциплін на формування цифрових компетностей майбутніх фахівців економічної галузі Гусак Л.П. Сун 2023-02-07 32
28199 Електротехніка = Еlectric engineering Гусак Л.П. Рп 2023-02-06 1
28198 Strategic approximation of sustainable development of ecological systems and industry by expert estimations and genetic algorithm approach Romanuke V.V., Husak L.P. М(в 2023-02-06 23
28138 Особливості використання пакету STATISTICA та MS EXCEL для обробки статистичних даних Янковий А., Радзіховська Л. Тд 2023-01-05 22
28127 Офісні комп’ютерні технології = Оffice computer technologies методичні рекомендації до самостійної роботи Кузьміна О., Гусак Л. Мв 2023-01-04 0
28121 Ризикологія = Risk science Радзіховська Л. Мв 2023-01-04 0
28118 Ukrainian experience of the formation of digital competence of economists Husak L., Hulivata I. М(з 2023-01-03 19
28112 Кваліфікаційна робота = Qualification work Гусак Л.П., Кузьміна О.М., Новицький Р.М. Мв 2022-12-27 0
28099 Атестаційний екзамен = Certification exam Яремко С., Половенко Л., Мерінова С., Радзіховська Л., Новицький Р., Копняк К. Здп 2022-12-20 0