The Repository of VTEI
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27402 Аудит рентабельності підприємства Коцеруба Н.В. Сун 2022-01-13 8
27386 Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей. Навчальний посібник Гулівата І.О., Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Нп 2022-01-11 6
27385 Вища та прикладна математика. Програма та робоча програма Радзіховська Л.М. Рп 2022-01-11 7
27384 Виробнича практика. Програма та робоча програма. Радзіховська Л.М. Рп 2022-01-11 8
27383 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні рекомендації до самостійної роботи Радзіховська Л.М. Мв 2022-01-11 11
27382 Математичне моделювання економічних процесів. Програма та робоча програма Радзіховська Л.М. Рп 2022-01-11 6
27381 Математичне моделювання економічних процесів. Методичні рекомендації до самостійної роботи Радзіховська Л.М. Мв 2022-01-11 6
27376 Детермінанти антикризового управління соціально-економічними системами країн світу в зовнішньому конкурентному середовищі Чорна Л.О., Зачоса О.Д., Сурженко Н.В., Добровольська Н.В. Сун 2022-01-10 9
27375 Маркетингове забезпечення процесу вивчення купівельних переваг на ринку обігрівальних приладів Танасійчук А.М. Середницька Л.П., Добровольська Н.В. Сун 2022-01-10 9
27374 Інформаційне забезпечення системи маркетингових досліджень ринку мінеральної води Танасійчук А.М. Середницька Л.П., Добровольська Н.В. Сун 2022-01-10 8
27358 Assessment of digitalization of public management and administration at the level of territorial communities Nikolina I.I., Hulivata I.O., Husak L.P., Radzihovska L.M., Nikolina I.I. СSc 2021-12-30 14
27349 Використання системи управління навчанням МООDLE в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун 2021-12-30 16
27348 Побудова багатофакторної регресійної моделі засобами програмного забезпечення Eviews Радзіховська Л.М., Гусак Л.П., Панчук Ю.С. Сун 2021-12-30 14
27346 Цифрова компетентність як одна з професійно значущих компетентностей майбутніх економістів Радзіховська Л. Тд 2021-12-30 14
27345 Використання табличного процесора MS EXCEL в економіко-математичному моделюванні Радзіховська Л.М. Тд 2021-12-30 16
27341 Офісні комп’ютерні технології. Робоча програма Новицький Р. М., Гусак Л. П. Рп 2021-12-30 18
27340 Побудова багатофакторної регресійної моделі засобами програмного забезпечення Eviews Радзіховська Л. М., Гусак Л.П., Панчук Ю.С. Сун 2021-12-30 14
27336 Складові цифрової компетентності майбутніх економістів Копняк К., Радзіховська Л. Сун 2021-12-30 9
27333 Вища та прикладна математика. Методичні рекомендації до самостійної роботи Гусак Л. П. Мв 2021-12-30 11
27331 Ймовірнісне програмування: історія та сучасність Радзіховська Л., Котов В. Тд 2021-12-30 9