The Repository of VTEI
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28201 Еxpert databases and expert estimations in building mathematical interpretations and models for development of entrepreneurship subjects Romanuke V., Husak L. Тд 2023-02-07 0
28200 Вплив математичних дисциплін на формування цифрових компетностей майбутніх фахівців економічної галузі Гусак Л.П. Сун 2023-02-07 0
28199 Електротехніка = Еlectric engineering Гусак Л.П. Рп 2023-02-06 0
28198 Strategic approximation of sustainable development of ecological systems and industry by expert estimations and genetic algorithm approach Romanuke V.V., Husak L.P. М(в 2023-02-06 1
28140 Використання табличного процесора Ms Excel у викладанні дисциплін професійного спрямування в економічних ЗВО Радзіховська Л.М., Гусак Л.П. Сун 2023-01-05 12
28138 Особливості використання пакету STATISTICA та MS EXCEL для обробки статистичних даних Янковий А., Радзіховська Л. Тд 2023-01-05 7
28127 Офісні комп’ютерні технології = Оffice computer technologies методичні рекомендації до самостійної роботи Кузьміна О., Гусак Л. Мв 2023-01-04 0
28121 Ризикологія = Risk science Радзіховська Л. Мв 2023-01-04 0
28119 Формування математичних понять засобами інформаційних технологій Гулівата І.О., Гусак Л.П. Сун 2023-01-03 13
28118 Ukrainian experience of the formation of digital competence of economists Husak L., Hulivata I. М(з 2023-01-03 5
28112 Кваліфікаційна робота = Qualification work Гусак Л.П., Кузьміна О.М., Новицький Р.М. Мв 2022-12-27 0
28099 Атестаційний екзамен = Certification exam Яремко С., Половенко Л., Мерінова С., Радзіховська Л., Новицький Р., Копняк К. Здп 2022-12-20 0
28075 Атестаційний екзамен = Аttestation exam Яремко С., Половенко Л., Мерінова С., Радзіховська Л., Новицький Р., Копняк К. Рп 2022-12-12 0
28072 Інформаційна система обліку матеріальних ресурсів на підприємстві (за матеріалами відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»» філія «Немирівська дорожня експлуатаційна дільниця» дочірного підприємства Цурман О.О. Дрп 2022-12-09 16
28071 Інформаційна система управління взаємозв’язками з клієнтами на підприємстві (за матеріалами Немирівської міської ради Немирівського району Вінницької області відділу освіти Немирівської міської ради) Брус В.С. Дрп 2022-12-09 22
28066 Проектування web-сайту будівельної компанії (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «Будматеріали», м. Вінниця) Івахненко В.Р. Дрп 2022-12-09 17
28057 Моделі прогнозування діяльності агропідприємства (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-сфера») Поліщук Д.С. Дрп 2022-11-28 37
28056 Інформаційна система обліку та реалізації продукції на підприємстві (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський вагоноремонтний завод «Експрес»») Вдовін Р.А. Дрп 2022-11-28 20
28040 Теоретико-ігрова ймовірність: ретроспектива та сучасність Гайдучок Д.Л., Глухова Т.В., Радзіховська Л.М. Тд 2022-11-24 20
28039 Використання засобів MS EXCEL при здійсненні кореляційно-регресійного аналізу Радзіховська Л.М. Сун 2022-11-24 30