The Repository of VTEI
�������������� ���������������������� ���������������������� ���� �������������������������� ������������
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27598 Роль системого аналізу в розвꞌязуванні складних прикладних проблем Радзіховська Л., Облапінський О., Романов М. Тд 2022-06-21 7
27597 Застосування систем комп`ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун 2022-06-21 7
27593 Scientific and educational consortium as institutional projection of the innovative professional training Levchuk O., Levchuk K., Husak L. СSc 2022-06-17 14
27592 Вища та прикладна математика: методичні рекомендації до самостійної роботи Гусак Л.П. Мв 2022-06-17 19
27588 Цілі економіко-математичного моделювання і аналізу економічних об’єктів Гусак Л.П. Тд 2022-05-27 19
27586 Застосування систем комп’ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун 2022-05-23 23
27402 Аудит рентабельності підприємства Коцеруба Н.В. Сун 2022-01-13 64
27386 Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей. Навчальний посібник Гулівата І.О., Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Нп 2022-01-11 71
27385 Вища та прикладна математика. Програма та робоча програма Радзіховська Л.М. Рп 2022-01-11 51
27384 Виробнича практика. Програма та робоча програма. Радзіховська Л.М. Рп 2022-01-11 52
27383 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні рекомендації до самостійної роботи Радзіховська Л.М. Мв 2022-01-11 88
27382 Математичне моделювання економічних процесів. Програма та робоча програма Радзіховська Л.М. Рп 2022-01-11 52
27381 Математичне моделювання економічних процесів. Методичні рекомендації до самостійної роботи Радзіховська Л.М. Мв 2022-01-11 69
27376 Детермінанти антикризового управління соціально-економічними системами країн світу в зовнішньому конкурентному середовищі Чорна Л.О., Зачоса О.Д., Сурженко Н.В., Добровольська Н.В. Сун 2022-01-10 62
27375 Маркетингове забезпечення процесу вивчення купівельних переваг на ринку обігрівальних приладів Танасійчук А.М. Середницька Л.П., Добровольська Н.В. Сун 2022-01-10 55
27374 Інформаційне забезпечення системи маркетингових досліджень ринку мінеральної води Танасійчук А.М. Середницька Л.П., Добровольська Н.В. Сун 2022-01-10 56
27358 Assessment of digitalization of public management and administration at the level of territorial communities Nikolina I.I., Hulivata I.O., Husak L.P., Radzihovska L.M., Nikolina I.I. СSc 2021-12-30 70
27349 Використання системи управління навчанням МООDLE в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун 2021-12-30 64
27348 Побудова багатофакторної регресійної моделі засобами програмного забезпечення Eviews Радзіховська Л.М., Гусак Л.П., Панчук Ю.С. Сун 2021-12-30 76
27346 Цифрова компетентність як одна з професійно значущих компетентностей майбутніх економістів Радзіховська Л. Тд 2021-12-30 67