The Repository of VTEI
�������������� ���������������������� ���������������������� ���� �������������������������� ������������
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28201 Еxpert databases and expert estimations in building mathematical interpretations and models for development of entrepreneurship subjects Romanuke V., Husak L. Тд 2023-02-07 0
28200 Вплив математичних дисциплін на формування цифрових компетностей майбутніх фахівців економічної галузі Гусак Л.П. Сун 2023-02-07 0
28199 Електротехніка = Еlectric engineering Гусак Л.П. Рп 2023-02-06 0
28198 Strategic approximation of sustainable development of ecological systems and industry by expert estimations and genetic algorithm approach Romanuke V.V., Husak L.P. М(в 2023-02-06 1
28140 Використання табличного процесора Ms Excel у викладанні дисциплін професійного спрямування в економічних ЗВО Радзіховська Л.М., Гусак Л.П. Сун 2023-01-05 12
28138 Особливості використання пакету STATISTICA та MS EXCEL для обробки статистичних даних Янковий А., Радзіховська Л. Тд 2023-01-05 7
28127 Офісні комп’ютерні технології = Оffice computer technologies методичні рекомендації до самостійної роботи Кузьміна О., Гусак Л. Мв 2023-01-04 0
28121 Ризикологія = Risk science Радзіховська Л. Мв 2023-01-04 0
28119 Формування математичних понять засобами інформаційних технологій Гулівата І.О., Гусак Л.П. Сун 2023-01-03 13
28118 Ukrainian experience of the formation of digital competence of economists Husak L., Hulivata I. М(з 2023-01-03 5
28112 Кваліфікаційна робота = Qualification work Гусак Л.П., Кузьміна О.М., Новицький Р.М. Мв 2022-12-27 0
28099 Атестаційний екзамен = Certification exam Яремко С., Половенко Л., Мерінова С., Радзіховська Л., Новицький Р., Копняк К. Здп 2022-12-20 0
28075 Атестаційний екзамен = Аttestation exam Яремко С., Половенко Л., Мерінова С., Радзіховська Л., Новицький Р., Копняк К. Рп 2022-12-12 0
28072 Інформаційна система обліку матеріальних ресурсів на підприємстві (за матеріалами відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»» філія «Немирівська дорожня експлуатаційна дільниця» дочірного підприємства Цурман О.О. Дрп 2022-12-09 16
28071 Інформаційна система управління взаємозв’язками з клієнтами на підприємстві (за матеріалами Немирівської міської ради Немирівського району Вінницької області відділу освіти Немирівської міської ради) Брус В.С. Дрп 2022-12-09 22
28066 Проектування web-сайту будівельної компанії (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «Будматеріали», м. Вінниця) Івахненко В.Р. Дрп 2022-12-09 17
28057 Моделі прогнозування діяльності агропідприємства (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-сфера») Поліщук Д.С. Дрп 2022-11-28 37
28056 Інформаційна система обліку та реалізації продукції на підприємстві (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський вагоноремонтний завод «Експрес»») Вдовін Р.А. Дрп 2022-11-28 20
28040 Теоретико-ігрова ймовірність: ретроспектива та сучасність Гайдучок Д.Л., Глухова Т.В., Радзіховська Л.М. Тд 2022-11-24 20
28039 Використання засобів MS EXCEL при здійсненні кореляційно-регресійного аналізу Радзіховська Л.М. Сун 2022-11-24 30