The Repository of VTEI
�������������� �������������������� ���� ��������������
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
29075 Логістика в підприємництві та торгівлі = Logistics in business and trade Довгань Ю.В. Рп 2023-09-22 0
29057 Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing Поліщук І.І. Рп 2023-09-14 0
29056 Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing Поліщук І.І. Мв 2023-09-14 0
29025 Управління лояльністю споживачів = Consumer loyalty management Поліщук І.І. Рп 2023-08-29 1
28993 Єврологістика як напрям євроінтеграції України Довгань Ю.В., Грищук А.В. Тд 2023-08-29 44
28992 Євроінтеграційні напрями побудови транспортно-логістичної системи України Довгань Ю.В., Гуцал Д.Р. Тд 2023-08-29 27
28986 Маркетинг сталого розвитку: досвід ЄС = Sustainable development marketing: EU experience Довгань Ю.В., Середницька Л.П. Сун 2023-08-28 26
28985 Basic marketing management tools = Базовий маркетинговий інструментарій управління Polishchuk I.I., Dovhan Yu.V. Суз 2023-08-28 34
28973 Маркетинговий менеджмент = Marketing management Довгань Ю.В. Рп 2023-08-28 0
28972 Маркетинговий менеджмент = Marketing management Довгань Ю.В. Мв 2023-08-28 0
28971 Маркетинговий аналіз = Marketing Analysis Поліщук І.І. Мв 2023-08-28 0
28970 Маркетинговий аналіз = Marketing Analysis Поліщук І.І. Рп 2023-08-28 0
28969 Виробнича (переддипломна) практика = Practical training (pre-diploma) Поліщук І.І. Рп 2023-08-28 0
28950 Можливості виробництва та доцільність використання біоетанолу в Україні Скорук О.П. Тд 2022-07-14 50
28943 Маркетингова товарна та цінова політики = Marketing commodity and price policies Пчелянська Г.О., Середницька Л.П. Мв 2023-07-14 0
28560 Маркетинг = Marketing Поліщук І.І. Рп 2023-06-14 1
28505 Training of Future Logistics and Supply Chain Managers: A Competency Approach Zamkova N., Polishchuk I., Dovhan Yu., Dovhan L., Novytskyi R. Знп 2023-03-01 53
28495 Реклама = Аdvertising Головчук Ю.О. Рп 2023-03-01 1
28464 Теоретичні аспекти управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств = Theoretical Aspects of Managing Innovation and Investment Activities of Enterprises Довгань Ю.В. Сун 2023-02-28 45
28463 Модель компетентностей сучасних логістів = Тhe model of competencies of modern specialists in logistics Довгань Ю.В. Тд 2023-02-28 40