The Repository of VTEI
Collection: Дипломні роботи (проекти)
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27109 Лексико-граматичні та стилістичні особливості перекладу публіцистичних текстів (на матеріалі The Times) Семенюк М.Д. 2021-04-16 17
27107 Інвективна лексика в сучасному англійськомовному та українськомовному дискурсах Манжурова Ю.В. 2021-04-16 11
27093 Лінгвопрагматичні засади перекладу заголовків англійськомовних медіатекстів: Кваліфікаційна робота Антоненко В.В. 2021-04-12 18
27092 Сюжетно-стилістична варіативність текстів дитячоїлітератури та особливості їх перекладу: Кваліфікаційна робота Бондар А. 2021-04-12 14
27084 Сучасні англійськомовні фільмоніми: перекладацький аспект: кваліфікаційна робота Шведюк О. 2021-04-12 17
27083 Евфемізми в англійськомовних медіатекстах: перекладацький аспект: кваліфікаційна робота Петришина С. 2021-04-12 11
27082 Особливості відтворення сленгізмів в українському перекладі (на матеріалі серіалу «Breaking Bad»): кваліфікаційна робота Олесенко А. 2021-04-12 17
27070 Локалізація сайтів як перекладознавча проблем: кваліфікаційна робота Гринишина Ю. 2021-04-07 14
27041 Англійські складні терміни та їх структурні особливості перекладу в текстах з економіки та бізнесу Царук Анастасія Олександрівна 2021-03-25 17
27040 Аудіовізуальний переклад у сучасній кіноіндустрії: виклики та перспективи Рудик Тамара Олександрівна 2021-03-25 18
27039 Англомовні слова – реалії фахової мови бізнесу та засоби їх відтворення в перекладі Бойко Олена Олександрівна 2021-03-25 22
27038 Функціонально-семантична варіантність фразеологізмів з компонентом «час» в англійській мові та їх відображення в українському перекладі Плюшко Л.О. 2021-03-25 19
27037 Лінгвальні та позалінгвальні особливості відтворення авторського бачення казкового простору (на матеріалі перекладів творів А.Мілна «Вінні-Пух і всі,всі,всі») Шуляр О.В. 2021-03-25 18
26861 Конкурентоспроможність підприємства на ринку ресторанних послуг Гончарук Інна Геннадіївна 2021-03-03 28
26860 Вдосконалення організації дозвілля в закладах готельно-ресторанного господарств Ващук Дарія Миколаївна 2021-03-02 24
26859 Підвищення якості обслуговування в закладах готельно-ресторанного господарства Марчук Тетяна Леонідівна 2021-03-02 20
26858 Перспективи розвитку нових форматів закладів ресторанного господарства в м. Вінниця Дибська Карина Олександрівна 2021-03-02 21
26857 Формування бренду готельного господарства Белінська Анастасія Вячеславівна 2021-03-02 27
26856 Вдосконалення управління комунікаційною діяльністю готельно-ресторанного підприємства на основі впровадження сучасних інформаційних технологій Бас Вероніка Олександрівна 2021-03-02 21
26855 Вдосконалення управління малим рестораном Бубенок Павло Борисович 2021-03-02 24